Home »

 

Kontakt – Český koordinační tým

 

Telefon: +420 541 514 282
Email: roksvetla@gmail.com

 

Koordinátor

prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

 

Zástupce koordinátora

Magdaléna Selingerová, M.A.
Transparent Communications

 

Členové týmu

Lenka Čermáková sekretariát Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. popularizace vědy Hvězdárna a planetárium Brno
Mgr. Vojtěch Hanák popularizace vědy Úžasné divadlo fyziky
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc. popularizace vědy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Mgr. Radka Kozáková popularizace vědy HiLASE
Petra Kubíčková PR Transparent Communications
Ing. Vít Lédl, Ph.D. popularizace vědy Toptec, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Dr. Michael G. S. Londesborough B.Sc Hons Ph.D. popularizace vědy Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
Mgr. Barbora Mikulecká popularizace vědy Úžasné divadlo fyziky
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D. zastoupení odborné společnosti Česká fyzikální společnost
PhDr. Kateřina Sobotková PR Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.
Richard Tannenberg web Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
prof. RNDr. Pavel Tománek, CSc. zastoupení odborné společnosti Česká a Slovenská společnost pro fotoniku
prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D. popularizace vědy Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
Mgr. at Bc. Michael Vích PR ELI