Home »

 

Co umí světlo?

 

LASERY

S precizností laserové techniky se setkáváme denně při těch nejběžnějších úkonech – od skenování čárového kódu v supermarketu po přehrávání oblíbeného cédéčka. Zajímá vás, jak se laserové světlo liší od normálního, jaké historické objevy vedly ke vzniku laseru, a které geniální hlavy dostaly za svůj neocenitelný přínos laserové technologii Nobelovu cenu? Všechny tyto informace a ještě více se dozvíte na této stránce.

 

ZDROJE SVĚTLA NA ZEMI

Světlo je často chápáno šířeji, nejen jako vlnové délky, které vidí lidské oko, ale i jako  elektromagnetické záření o velmi vysokých frekvencích v okolí viditelného světla. Takové světlo je klíčovým prvkem ve velkých vědeckých zařízeních, jakými jsou synchrotrony a lasery založené na volných elektronech. Podstatou jednoho z těchto obřích zařízení je i urychlovač částic, který dokáže vytvořit neuvěřitelně zářivé světlo. To je natolik intenzivní, že dokáže doslova prostoupit světem kolem nás a obnažit ho až na jeho atomovou a molekulární strukturu, čímž se stává nepostradatelným nástrojem pro téměř jakýkoliv základní či aplikovaný výzkum na světě. V oblastech fyziky, strojírenství, farmakologie nebo výzkumu nových materiálů se dnes využívá okolo 60 synchrotronů. Více se dozvíte zde.

 

SVĚTLO V PŘÍRODĚ

Život bez světla by byl vskutku pochmurný. Dokážete si vůbec představit, že byste nikdy nespatřili západ slunce, duhu, zelenomodré odstíny oceánu nebo onu obrovskou škálu barev přítomnou v rostlinné a živočišné říši? Věda o světle není žádnou vzdálenou abstrakcí, kterou si nedokážeme představit – světlo a jeho vlastnosti se předvádí přímo před našima očima neustále, stačí se jen dívat. Více informací zde.

 

UMĚNÍ A KULTURA

Obrazy a fresky napříč staletími a kulturami sloužily vždy jako důkaz toho, jakým způsobem se dá využít souhra světla, stínu a barev k vyvolání specifické atmosféry a nálady. Možnosti moderních technologií významně ovlivňují umění i dnes – velké osvětlující konstrukce například dokáží podtrhnout jedinečnost architektury. Máte-li chuť se dozvědět o potenciálu světla pro sféru umění a kultury, ale také o světelných technologiích, které umožňují efektivnější studium historických artefaktů, čtěte dál.

 

SVĚTLO A ŽIVOT

Fotosyntéza, jakožto stavební kámen veškerého života na zemi, by se jako proces bez přispění světla nikdy nevyvinula. Světlo ale hraje klíčovou roli nejen při vzniku života, ale také při zlepšování jeho kvality nebo přímo zachraňování – vývoj ve fotonických technologiích poskytuje neustále kvalitnější přístroje pro lékaře, nové objevy v optometrii a vědě o vidění denně zlepšují život pacientů postižených vadami, a technologie postavené na světelném záření často přispívají zásadním dílem k diagnostice nemocí, aniž bychom si toho byli vědomi. Více se dozvíte zde.