Home »

 

O roce světla

 

Po celosvětové iniciativě vědeckých a vzdělávacích institucí, UNESCO, term paper neziskových organizací a sdružení, technologických platforem a komerčních subjektů vyhlásilo Valné shromáždění Organizace spojených národů rok 2015 za Mezinárodní rok světla a technologií založených na světle.  Cílem tohoto kroku je připomenout občanům celého světa výraznou roli světla a optických technologií v jejich každodenním životě a při budoucím rozvoji společnosti. Aktivity plánované v průběhu roku 2015 využijí této příležitosti k tomu, aby inspirovaly, vzdělávaly a propojily nejen „světelné fandy“ po celém světě.

 

Proč právě rok 2015?

 

 1015      Ibn Al Haytham Book of Optics(Kniha Optiky)

 

 

 

 

 

 

1815      Augustin Fresnel a vlnová povaha světla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1865      James Clerk Maxwell a elektromagnetické vlny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1915      Albert Einstein a obecná relativita – světlo v prostoru a čase

 

 

 

 

 

 

 

 

1965      Charles Kuen Kao a technologie optických vláken