Home »

 

Světlo a život

 

Fotosyntéza, jakožto stavební kámen veškerého života na zemi, by se jako proces bez přispění světla nikdy nevyvinula. Světlo ale hraje klíčovou roli nejen při vzniku života, ale také při zlepšování jeho kvality nebo přímo zachraňování – vývoj ve fotonických technologiích poskytuje neustále kvalitnější přístroje pro lékaře, nové objevy v optometrii a vědě o vidění denně zlepšují život pacientů postižených vadami, a technologie postavené na světelném záření často přispívají zásadním dílem k diagnostice nemocí, aniž bychom si toho byli vědomi.

Lékařství

Nové průlomy v technologiích založených na světle často výrazně mění tvář moderního lékařství. Pořizování detailních snímků k diagnostice zákeřných nemocí nebo náročné chirurgické operace dnes z velké části závisí právě na špičkových světlených technologiích. Díky snímání, které vytváří precizní znázornění vnitřku lidského těla, se lékař pacientovi dostane doslova pod kůži. Přístroje určené k pořizování takových snímků jsou nedocenitelnými pomocníky především v oblastech neurologie, kardiologie, psychiatrie nebo psychologie. Mezi ty nejznámější patří například skenovací přístroj známý také jako „cétéčko“, magnetická rezonance, ultrazvuk nebo rentgen.

Přestože laser spatřil světlo světa teprve před 50 lety, jeho vlastnosti ho vynesly na výslunní lékařských nástrojů přímo raketovou rychlostí. Dnes si některá z medicínských odvětví bez přítomnosti laseru ani nedokážeme představit – ať už jde o dermatologii, oftalmologii nebo zubní lékařství, síla a preciznost laserového paprsku jsou nenahraditelné. Laser je ve světě vědeckých přístrojů skutečně taková „holka pro všechno“. Vždyť pomocí laseru mohou lékaři odstranit nejen zhoubné nádory, ale třeba i vlasy, mateřská znaménka nebo dokonce tetování! Chirurgické zákroky vykonávané pomocí laserového záření jsou také méně invazivní než jejich klasické „skalpelové“ varianty, a to především u velice delikátních operací, například operací oka a jeho okolí. Využití laseru sahá ale ještě o krok dále, do diagnostiky. Pomocí lékařských zařízení na bázi laseru je dnes daleko snazší včas odhalit nádory pomocí fluorescence, detekovat oxidaci tkání nebo také odhalit hůře viditelné zubní kazy.

Přírodní vědy

Bez světla a především pak fotoniky by výzkum života, jeho základních stavebních prvků a prostředí, v němž se vyvinul, zkrátka nebyl možný – přírodní vědy jsou na moderních světelných technologiích doslova závislé. Fyzika, astronomie, biologie chemie a vědy o Zemi nám i díky své synergii s technologiemi založenými na světle otevřely bránu poznání v těch nejkomplexnějších otázkách, jakými jsou hmota, gravitace, počátky Vesmíru, molekulární struktura nebo meteorologie. Zmiňovat klíčovou roli mikroskopie v poznávání pro naše oči neviditelného světa kolem nás, ať už v laboratořích nebo školních třídách, snad ani není nutné. Na druhé straně spektra musíme stejně silně ocenit přínos teleskopů, pomocí nichž si můžeme prodloužit zrak a zjistit, jak malá ve skutečnosti naše planeta je. Právě schopnost pozorovat naše prostředí a Vesmír v ohromném detailu, ale zároveň i s dostatečným odstupem, vytváří správné intelektuální podhoubí pro intenzivní zkoumání života. Pomocníci jako fotoaparáty se závratně vysokým rozlišením, lasery určené k pitvám v mikroprostředí nebo molekulární sondy posouvají lidské poznání o světě neustále dopředu.

Zrak

Ačkoliv se říká, že oči jsou okna do duše, bez optiky a fotoniky bychom mnoho nevěděli ani o tomto párovém orgánu. Díky pokrokům v oblasti optiky a fotoniky je možné vyšetřit zrak postižených pacientů a předepsat přesnou korekci pro zjištěné vady. Škála lékařské pomoci je přitom díky světelným technologiím vskutku široká. Zdaleka nejde pouze o dioptrické brýle, ale také o laserové operace, fotodynamickou terapii nebo dokonce sítnicové implantáty pro osoby, které nevidí vůbec. Díky sofistikovaným přístrojům typu koherenční tomografie, fotorefrakce nebo technologie LASIK dokáže oční lékařství změny ve vidění pacientů, které by byly ještě nedáno považovány za zázraky.

Ne všichni ale mají možnost navštívit špičková lékařská pracoviště, tím méně pak lidé v rozvojových zemích. I zde ale světelná technika pomáhá, a to především ve vývoji chytrých telefonů. Ty představují do budoucna velký potenciál, zvláště v boji proti zákeřným nemocem v zemích, kde lékařská infrastruktura není zdaleka samozřejmostí a medicína se tak dělá doslova za pochodu. Pracuje se zejména na vývoji jednoduchých aplikací, které by dokázaly detekovat znečištění ovzduší, přítomnost malárie v krvinkách nebo alergenů v jídle a také diagnostikovat refraktivní vady zraku nebo sítnicovou degeneraci – to vše v přenosném mobilu, který mají zdravotníci stále při sobě.

Více o vývoji lékařských aplikací ve smartphonech si můžete přečíst například na těchto stránkách: